درباره ما

آموزشگاه تحليلگران خراسان با بيش از 28 سال فعاليت مستمر به مديريت آقاي مهندس محمود عدالتي راد جهت آشنايي و استفاده كارآموزان محترم دوره هاي آموزش فني و حرفه اي، در اين سامانه آزمونهاي آزمايشي شبيه سازي شده با آزمونهاي واقعي را ارائه مي نمايد.آخرین تغییر: شنبه، 11 شهریور 1396، 11:26 صبح