درباره ما

آموزشگاه تحليلگران خراسان با بيش از 28 سال فعاليت مستمر به مديريت آقاي مهندس محمود عدالتي راد جهت آشنايي و استفاده كارآموزان محترم دوره هاي آموزش فني و حرفه اي، در اين سامانه آزمونهاي آزمايشي شبيه سازي شده با آزمونهاي واقعي را ارائه مي نمايد.Last modified: Saturday, 11 Shahrivar 1396, 11:26 AM